System Platforma - Logowanie

Aktualności

W dniu 11 grudnia 2017 r. Bank Pekao S.A. nabył od UniCredit S.p.A. udziały Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i stał się 100% udziałowcem DI Xelion. Zmiana właścicielska wiąże się również z odświeżeniem logotypu DI Xelion. >>>Więcej.

Wtorek, 12 grudnia 2017


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 17/Z/2017 Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.(„Spółka”) z dnia 25 stycznia 2017 r. wszyscy Klienci Spółki zostali zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za rok 2016. Treść komunikatu dostępna jest w kategorii Komunikaty i Uchwały.

Niedziela, 29 stycznia 2017


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi korzystania z serwisów elektronicznych DI Xelion. >>>Więcej.