Xelion

Aktualności

Informacja PIT-8C
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „Ustawą”, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., przekazuje niniejszym Państwu Informację PIT-8C. Więcej.

Środa, 11 lutego 2015


Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego za rok 2014
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 12/Z/2015 Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.(„Spółka”) z dnia 21 stycznia 2015 r. wszyscy Klienci Spółki zostali zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za rok 2014.
Treść uchwały dostępna jest w kategorii Opłaty i regulacje.

Czwartek, 22 stycznia 2015


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi korzystania z serwisów elektronicznych DI Xelion. Więcej.

Środa, 4 września 2013