Xelion

Aktualności

Informacja PIT-8C
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „Ustawą”, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., przekazuje niniejszym Państwu Informację PIT-8C. Więcej.

Środa, 11 lutego 2015


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi korzystania z serwisów elektronicznych DI Xelion. Więcej.

Środa, 4 września 2013