Xelion

Aktualności

Informacja PIT-8C
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „Ustawą”, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., przekazuje niniejszym Państwu Informację PIT-8C. Więcej.

Piątek, 5 lutego 2016


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 20/Z/2016 Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.(„Spółka”) z dnia 22 stycznia 2016 r. wszyscy Klienci Spółki zostali zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za rok 2015. Więcej

Wtorek, 26 stycznia 2016


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi korzystania z serwisów elektronicznych DI Xelion. Więcej.

Środa, 4 września 2013